Mladabelarus' biedrība veic vairākus pasākumus, kuru mērķis:
- Pieverst cilvēku, sabiedrības, valdes uzmanību mūsdienu Baltkrievu problēmai.
- Paplašināt baltkrievu valodu pielietošanas sfēru.
- zināšanu saglabāšana un izplatīšana par baltkrievu kultūru un tas tradīcijām.

Mladabelarus' biedrība savā darbībā neaizmirst arī par tiesiskās aizsardzības pasākumiem:
- dzīvnieku aizsardzība
- cīņa par ekoloģiju
- cilvēku tiesību aizsardzība runāt baltkrievu valodā